Prenumerera

Home Solutions erbjuder framtidens hemlösningar som en tjänst. “Home Solutions som en tjänst” gör smarta hemlösningar tillgängliga för fastighetsägare – paketerade och levererade som löpande service. Tjänsterna spänner över områdena vatten, värme, el, laddning, mätning och debitering.

Enkelt, helt enkelt
Den gemensamma nämnaren för tjänsterna är enkelhet. Oavsett om det handlar om att ladda elfordon, ställa om till individuell el eller att skaffa en brandvarnare som är kopplad till SOS Alarm. Från förstudie, design och installation till övervakning, service och drift.

Riskfritt
Ni binder inget kapital i utrustning, vi gör det åt er. Ni behöver heller inte investera tid i att bygga upp kunskap om olika tekniska lösningar. Det kan vi.
Kostnader och debitering sker via en tydlig månadsfaktura.

Tryggt
Det hela är inte bara enkelt, det är också en trygg lösning. Med vår kunskap och erfarenhet i ryggen bär vi den ekonomiska och tekniska risken, nu och imorgon.
Vi försäkrar att fastighetens olika system samspelar på smarta sätt. Både för att sänka den totala energikostnaden men också för att förebygga skador.

Hållbart
Enkelt och tryggt, men “Home Solutions som en tjänst” är också en hållbar lösning för både ekonomi och miljö.

Våra tjänster

Alla Home Solutions lösningar går att beställa som en tjänst. Både som avbetalningsköp och ren uthyrningstjänst. Vår service inkluderar rådgivning, installation och uppföljning.

Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande