Fastighetsförvaltare

Vårt team hjälper er att ta kontroll över IMD el, vatten och värme
Som förvaltare kan du dra nytta av tjänster från Home Solutions för att stötta dig i att implementera och underhålla IMD-system för gemensam el, vatten och värme. Vår expertis och tekniska kunnande i IMD-området kan hjälpa till att öka kvaliteten och effektiviteten i ditt fastighetsbestånd.

Vi kan erbjuda en rad tjänster som inkluderar installation, övervakning och underhåll av IMDsystem. Vid installationen kan vi hjälpa dig att välja det IMD-system som passar ert behov och tillhandahålla teknisk support från planering till fullständig installation. Vi kan också hjälpa till med kontroller och testning för att säkerställa att IMD-systemet fungerar korrekt.

Vårt övervakningssystem ger er fullständig insikt i fastighetens energiförbrukning, vilket gör det möjligt att identifiera möjligheter
för kostnadsbesparingar och mer kostnadseffektiv drift. Vi kan också erbjuda underhålls- och reparationskunnande genom att vidta åtgärder för att säkerställa en hög driftsäkerhet och kvalitet på IMD-systemet under hela livscykeln.

Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande