Integritetspolicy

Användarvillkor för användning av denna webbplats

Allt innehåll på denna webbplats ägs av Home Solutions i Sverige AB och dess moderbolag Nordic Propeye AB och är skyddat av immaterialrättsliga lagar.

Den tillhandahållna informationen är för allmänt bruk; noggrannhet strävas efter men är inte garanterad. Användare samtycker till att inte engagera sig i olagliga aktiviteter som kan skada webbplatsen. Home Solutions är inte ansvarigt för skador som uppstår vid användning av webbplatsen. Externa länkar ges för ytterligare information; Home Solutions är inte ansvarigt för deras innehåll.

Villkoren kan ändras utan förvarning; användare bör regelbundet granska dem. Dessa villkor omfattas av svensk lag; tvister faller under svensk domstols behörighet.

Integritetspolicy

Vi samlar in användardata via Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel och Mailchimp. Detta kan inkludera namn, e-postadresser, IP-adresser och beteenden vid surfning. Den insamlade datan används för att förbättra vår webbplats, förbättra reklamstrategier, utvärdera operativa effekter och skicka nyhetsbrev till våra prenumeranter via Mailchimp.

Vårt juridiska grund för att behandla användardata grundar sig i legitima intressen för förbättring av tjänster, reklam och distribution av nyhetsbrev. Insamlad data lagras säkert, och åtkomst inom vår organisation är begränsad till behörig personal. Användardata kan delas med tredje parter för analys eller förbättring av tjänster. Home Solutions säljer dock aldrig användardata till tredje parter.

Användare har rättigheter att få tillgång till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av sina data, enligt lag. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter via kontaktinformationen längst ned i denna Integritetspolicy.

Prenumeranter kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrev när som helst genom att klicka på avprenumerationslänken i e-posten eller genom att kontakta oss.

Denna webbplats använder Google Analytics-cookies för att analysera användarbeteende. Användare kan hantera cookie-inställningar via webbläsarinställningar. Vi tillämpar stränga säkerhetsåtgärder för att skydda användardata mot obehörig åtkomst eller missbruk. Vi uppdaterar denna policy regelbundet och informerar användare om ändringar via webbplatsnotiser eller lämpliga medel.

Kontaktinformation

För integritetsfrågor eller förfrågningar, skicka ett mail till:
info@homesolutions.se

Integritetspolicy

Användarvillkor för användning av denna webbplats

Allt innehåll på denna webbplats ägs av Home Solutions i Sverige AB och dess moderbolag Nordic Propeye AB och är skyddat av immaterialrättsliga lagar.

Den tillhandahållna informationen är för allmänt bruk; noggrannhet strävas efter men är inte garanterad. Användare samtycker till att inte engagera sig i olagliga aktiviteter som kan skada webbplatsen. Home Solutions är inte ansvarigt för skador som uppstår vid användning av webbplatsen. Externa länkar ges för ytterligare information; Home Solutions är inte ansvarigt för deras innehåll.

Villkoren kan ändras utan förvarning; användare bör regelbundet granska dem. Dessa villkor omfattas av svensk lag; tvister faller under svensk domstols behörighet.

Integritetspolicy

Vi samlar in användardata via Google Analytics, Google Tag Manager, Facebook Pixel och Mailchimp. Detta kan inkludera namn, e-postadresser, IP-adresser och beteenden vid surfning. Den insamlade datan används för att förbättra vår webbplats, förbättra reklamstrategier, utvärdera operativa effekter och skicka nyhetsbrev till våra prenumeranter via Mailchimp.

Vårt juridiska grund för att behandla användardata grundar sig i legitima intressen för förbättring av tjänster, reklam och distribution av nyhetsbrev. Insamlad data lagras säkert, och åtkomst inom vår organisation är begränsad till behörig personal. Användardata kan delas med tredje parter för analys eller förbättring av tjänster. Home Solutions säljer dock aldrig användardata till tredje parter.

Användare har rättigheter att få tillgång till, rätta, radera eller begränsa behandlingen av sina data, enligt lag. Kontakta oss för att utöva dessa rättigheter via kontaktinformationen längst ned i denna Integritetspolicy.

Prenumeranter kan avsluta prenumerationen på nyhetsbrev när som helst genom att klicka på avprenumerationslänken i e-posten eller genom att kontakta oss.

Denna webbplats använder Google Analytics-cookies för att analysera användarbeteende. Användare kan hantera cookie-inställningar via webbläsarinställningar. Vi tillämpar stränga säkerhetsåtgärder för att skydda användardata mot obehörig åtkomst eller missbruk. Vi uppdaterar denna policy regelbundet och informerar användare om ändringar via webbplatsnotiser eller lämpliga medel.

Kontaktinformation

För integritetsfrågor eller förfrågningar, skicka ett mail till:
info@homesolutions.se