Temperaturgivare

Sänkta värmekostnader, färre felanmälningar, bättre inomhusklimat
Medeltemperatur i en fastighet kan ha en mycket stor spännvidd och upplevelsen av värme och kyla i ett hem är individuell. Genom att mäta gradtal i lägenheterna kan medeltemperaturen ofta sänkas.

Ögon i fastigheten
Våra trådlösa temperatursensorer ger realtidsdata om temperaturen i hela byggnaden. Vilket ger möjlighet till faktabaserad uppvärmning utan att kalla in extern mätning. Förvaltaren eller styrelsen i föreningen vet vilken temperatur lägenheterna har och om utlovad inomhustemperatur stämmer. Tekniker behöver inte åka ut och mäta i enskilda lägenheter. Fastigheten får ”ögon” och det blir lättare att se vilka åtgärder som bör prioriteras för energioptimering. Det blir energieffektivt, lönsamt och hållbart.

Så här fungerar det

  • En temperaturgivare fungerar som en vanlig termometer, men har en inbyggd radiosändare som kontinuerligt skickar temperaturdata till en insamlingsenhet i fastigheten.
  • Temperaturgivaren är liten (8 x 8 cm) och våra installatörer kan med ett minimalt ingrepp på väggen montera den där det är lämpligt. Givarna kräver inget underhåll utöver batteribyte vart tolfte år.
  • Föreningens förvaltare, styrelse eller hyresvärdar kan koppla upp sig mot mottagaren och se både den aktuella temperaturen i lägenheter och statistiska mätdata för respektive bostad.
  • Lägenhetsinnehavare kan själva se sin temperaturstatistik och kontrollera att allt är som det ska.

Genom att integrera temperaturdata med fjärrvärmesystemet eller göra andra strukturella förändringar kan du spara upp till 10% på energikostnaderna, samtidigt som du får en bättre kontroll över inomhusklimatet. Med våra sensorer kan du också mildra extrema temperaturer, så att de boende inte behöver sitta i mycket varma eller kalla lägenheter.

Våra trådlösa temperatursensorer rapporterar data flera gånger i timmen och kan enkelt integreras med byggnadsstyrningssystemet. Genom att använda realtidsdata från temperatursensorerna kan fastighetsförvaltaren snabbt förstå var det finns problem med uppvärmningen och göra nödvändiga justeringar.

Edit
Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande