Skadeförebyggande

Håll ett öga på husets hälsa
För att jobba skadeförebyggande i en fastighet är det viktigt att ha en övervakning dygnet runt. Home Solutions sensorer håller alltid ett öga på din byggnad och skickar larm vid skaderisk. I händelse av en nödsituation går larm direkt till en nödcentral som snabbt vidtar åtgärder.

Förebyggande
Det är viktigt att göra strukturella förbättringar i byggnaden för att minska skaderisken. Våra datainsikter från sensorer är långsiktiga och kan berätta exakt vilka områden i byggnaden som behöver förbättringar, till exempel ventilation. På så vis minskar risken för skador och därmed reparationskostnader.

Så här fungerar det

  • Home Solutions installerar trådlösa sensorer som övervakar byggnaden
  • Enheterna skickar en indikation om en onormal situation upptäcks
  • En nödcentral instrueras att vidta åtgärder
    Detta inkluderar sensorenheter för rökdetektering, vattenläckage, fuktskador och ett smart golvavlopp som upptäcker läckage runt avloppet i badrummet

Smart golvbrunn
I Sverige uppgår kostnader för vattenskador i fastigheter till drygt 6 miljarder kronor per år. Det vanligaste problemet i badrummen är vatten som läcker runt golvbrunnen. Vår golvbrunn är smart och upptäcker dessa läckor direkt. Vi erbjuder läckagesensorer för kök och badrum och gör analyser av den totala vattenförbrukningen för att upptäcka läckor i rören.

Brandvarnare
Våra brandvarnare är anslutna till SOS Alarm och vår plattform Propeye som direkt upptäcker om några rökdetektorer i din byggnad har tagits ur bruk. Även om rökdetektorer är obligatoriska i en byggnad händer det att enskilda hyresgäster ibland tar bort sina rökdetektorer.

Radonsensorer
Radongas är den vanligaste orsaken till lungcancer hos icke-rökare. Radongas kan antingen ventileras ut ur en byggnad eller andra åtgärder kan vidtas för att mildra effekterna, men första steget är att mäta och förstå radonnivåerna i byggnaden. Det är ett viktigt steg mot en säker inomhusmiljö.

Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande