Laddstationer

Laddstolpar för elbil
Home Solutions laddstationer från österrikiska KEBA laddar alla bilar grönt och enkelt. Användarna debiteras via hyresavin. Vi tar hand om allt och föreningen behöver inte sätta sig in i tekniska detaljer eller investera tid i att förstå olika tekniska alternativ. Skaffa en nyckelfärdig lösning som gör det smidigt att erbjuda laddmöjligheter till alla direkt efter installation.

Vad passar er fastighet?
Home Solutions erbjuder två olika lösningar för laddstationer
1. Laddstationer på plats
2. Laddstationer som service

Laddstationer på plats
Vid traditionell leverans ingår färdiginstallerade laddstationer inklusive arbetet med elservis, grävning, kabelförläggning inomhus och utomhus, montering av laddstation och projektledning. Vi hjälper dig att ansöka om bidrag från Naturvårdsverket, RFID-taggar för att starta och stoppa laddningen samt avisering för fakturering av användare.

Detta gör det enkelt för föreningens medlemmar och utomstående
att ladda sina bilar. Ni köper totalentreprenad och därefter tecknar ett service- och driftsavtal gällande ett aviseringsunderlag.

  • Föreningens medlemmar och utomstående kan enkelt ladda sina bilar
  • Vi tar ansvar för allt och levererar en nyckelfärdig lösning
  • Ni slipper investera tid i att sätta er in i tekniska lösningar

Laddstationer som service
Vår tjänst Laddstation som service inkluderar färdiginstallerade laddstationer, hyrköp av laddstationer under 5-10 år, RFID-taggar och avisering för fakturering.
Ni slipper investera kapital, det gör vi. Laddstolpe som service är som ett avbetalningsköp.

Ni har möjlighet att köpa loss laddstationerna till ett överenskommet restvärde efter 5-10 år. Månadsavgiften täcker hyran och debiteringsunderlag för faktisk förbrukning.

  • Föreningens medlemmar och utomstående kan enkelt ladda sina bilar
  • Vi tar ansvar om allt och levererar en nyckelfärdig lösning. Ni slipper investera tid i att sätta er in i tekniska lösningar
  • Ni slipper investera kapital, vi gör det åt er. Laddstationer som service är ett avbetalningsköp. Ni kan köpa loss laddstationerna efter 5-10 år
Edit
Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande