Brandvarnare

Övervakande brandvarnare med koppling till SOS Alarm
Ett bra system för brandvarning ger trygghet. Säkerhet är en av de grundläggande behoven för alla boende i alla fastigheter. På Home Solutions är vi engagerade i att hjälpa styrelser att ta ansvar för brandskyddet.

Vår brandvarnare mäter både rök och temperatur och är uppkopplad till SOS-alarm, vilket ger en snabb och pålitlig larmhantering vid en eventuell brand.

App
Vår lösning inkluderar en mobilapp för de boende samt visuell batteri- och temperaturindikering. Det ger möjlighet att använda temperaturdata för temperaturstyrning av fastigheten. Styrelsen är ansvarig för att se till att det finns minst en brandvarnare installerad i varje hushåll, med vårt system är det enklare att kontrollera och följa upp det systematiska brandskyddsarbetet.

SOS Alarm
Vi tar ut en månatlig avgift på 29 kr per brandvarnare, vilket inkluderar hyra av brandvarnare under avtalsperioden, produktgaranti under hela avtalsperioden, uppkoppling av alla brandvarnare, koppling till SOS- alarm, mobilapp för användarna samt visualisering av brandlarms- och temperaturdata. Inga initiala investeringar krävs förutom eventuell kostnad för installation som de boende enkelt kan utföra själva.

Edit
Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande