IMD vatten

Individuell mätning och debitering av vatten
Individuell vattenmätning sänker hushållens snittförbrukning med upp till 30 procent. Det går alltså att spara stora summor på vatten- och uppvärmningskostnader. Dessutom ger det en rättvis fördelning av kostnaderna då varje hushåll endast betalar för sin egen konsumtion.

Ta kontroll över konsumtionen
Med individuell mätning av varmvatten och möjligheten att kunna följa sin egen förbrukning förändras i regel konsumtionsbeteendet för hushållen. I normalfallen sjunker förbrukningen med cirka 35%. Vilket motsvarar en ungefärlig besparing på fjärrvärmen med 6-10%.

Om din bostadsrättsförening måste göra stambyten är det i de flesta fall lagstadgat att installera varmvattenmätare. Home Solutions erbjuder en helhetslösning, med smarta mätare i varje lägenhet och automatisk fakturering baserat på faktiska förbrukningsdata.

Vi tar hand om processen från början till slut – ni får full service och teknisk support.

Så här fungerar det

  1. Vi installerar en vattenmätare i varje bostad
  2. Dessa sänder mätvärden trådlöst eller med kabel till en insamlingsenhet som sedan skickar dem vidare till ett centralt system för fakturering och statistik
  3. Hushållen kan också följa sin egen förbrukning via app eller dator
  4. Fastighetsägare och styrelser kan följa den totala och lägenhetsvisaförbrukningen.

Fördelar med IMD

Med individuell vattenmätning sjunker i regel snittförbrukningen hos de boende med upp till 30-40 procent, visar flera studier. Alla förbrukar mer eller mindre värme och vatten i en förening. Med IMD slipper de mer sparsamma betala för högförbrukarna. Dessutom ökar medvetandet om förbrukning och miljöpåverkan.

Edit
Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande