Kommunal fastighetsägare

Smart mätning av el, vatten och temperatur
Som kommunal fastighetsägare är det fördelaktigt att investera i en digital plattform som IMD för gemensam el, vatten och värme. Detta kan öka fastighetens värde och attraktivitet för potentiella hyresgäster.

Stambyten och andra byggnadsrenoveringar ger ofta goda förutsättningar för att installera IMD. Detta innebär att fastighetsägaren kan installera IMD-system som gör att hyresgäster betalar sin faktiska energiförbrukning. Detta är en rättvisare och transparent metod som både ökar hyresgästernas tillfredsställelse och minskar fastighetsens totala driftskostnader.

En stor fördel med IMD-lösningar är att de kan användas för att
mäta och debitera för varmvatten. Detta kan hjälpa till att säkerställa
en mer rättvis fakturering för hyresgäster baserat på den faktiska energiförbrukningen, istället för att använda schablonbaserade
metoder som kan ställa till det för hyresgäster som använder varmvatten mer än genomsnittet.

Genom att investera i IMD-system får du också en tydlig överblick över fastighetens energiförbrukning och arbeta för en mer energieffektiv drift. Detta bidrar till att minska fastighetens energikostnader och minska dess miljöpåverkan.

Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande