Fastighetsägare

Höj värdet på fastigheten
Som fastighetsägare kan du höja värdet på din fastighet genom att uppgradera till en digital plattform som IMD. IMD står för “individuell mätning och debitering” och används för att mäta och debitera förbrukning av el, vatten och värme hos lägenhetsinnehavare.

IMD-systemet hjälper till att skapa en rättvis och transparent fördelning av driftskostnader i fastigheten genom att lägenhetsinnehavare betalar för sin faktiska energiförbrukning. Detta kan hjälpa till att minska konflikter och missförstånd. Framför allt bidrar det till en ökad energieffektivitet genom en bättre förståelse för hur energin används i fastigheten och möjlighet att genomföra åtgärder för att minska onödig energiförbrukning.

Att uppgradera till en IMD-plattform visar marknaden att du tar energieffektivitet och hållbarhet på allvar. Detta kan öka värdet på fastigheten och göra den mer attraktiv för potentiella köpare och investerare.

Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande