Byggare

Förbättra din fastighets energiprestanda
Som byggherre är det fördelaktigt att investera i en digital plattform som IMD för gemensam el, vatten och värme. IMD står för “individuell mätning och debitering” och är en teknik som tillåter individuell fakturering för förbrukning av el, vatten och värme mellan lägenhetsinnehavare i samma fastighet.

I en nyproduktion råder de bästa förutsättningarna för att investera
i en IMD plattform. Långsiktigt betalar det sig genom att IMD ökar fastighetens värde och attraktivitet för potentiella köpare. En fastighet med IMD-system som kan visa på en hög energieffektivitet, förhindrar överskridande av elkostnader för lägenheter genom individuell mätning och debitering, kan ha en högre marknadsvärde och därmed högre återbetalning vid försäljning.

Genom att investera i IMD, så kan man också spara pengar på driftkostnader genom att minska kostnaderna för anslutningsavgifter från elbolaget eller andra tjänsteleverantörer. Det minskar inte bara driften men också initiala kostnader. IMD-lösningar kan också bidra till en ökad energieffektivitet genom att identifiera områden på fastigheten där energin kan användas effektivt och göra justeringar vid behov.

Kostnadsfri rådgivning direkt
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning så ser vi över era möjligheter.

Vi presenterar ett anpassat förslag för er fastighet.
Ni fattar beslut
Vi hjälper er med information, installation och genomförande