Är styrelsen brandskyddsansvarig i din bostadsrättsförening?

Artikel, 23 oktober, 2023

Upptäck branchens modernaste brandvarnare.

Dagarna blir kortare och kallare nu på hösten, och allt fler människor tändar ljus inomhus. Det väcker även frågor om brandsäkerhet*. Förvånansvärt nog finns ingen fungerande brandvarnare i hela 90% av alla inomhusbränder i Sverige. Hur hanterar er bostadsrättsförening detta problem, och vem ansvarar för det?

Det korta svaret är att styrelsen har ansvar för brandsäkerheten, och slutligen ordföranden i styrelsen. Som en del av detta ansvar tillhandahåller styrelsen vanligtvis brandvarnare till varje lägenhet. Däremot delegeras ansvaret för underhåll och att säkerställa att dessa brandvarnare fungerar till hyresgästerna.

Detta måste dock kontrolleras regelbundet som en del av det systematiska brandskyddsarbetet (SBA). Men detta kräver tillgång till varje lägenhet och utförs sällan korrekt i praktiken, vilket kraftigt minskar brandsäkerheten.

Moderna lösningar möjliggör online-statusövervakning av brandvarnare. Som styrelse i en bostadsrättsförening kan du enkelt se online om alla brandvarnare i byggnaden fungerar och hur mycket batteri som är kvar, vilket innebär att du slipper göra fysiska kontroller. Vi på Home Solutions lanserade nyligen vår nya lösning för modern och säker brandövervakning, vilken inkluderar Sveriges första brandvarnare som är direktansluten till SOS Alarm.

Dessutom kommer våra brandvarnare med en boendeapp. Home Solutions brandvarnare kan, via appen, skicka grannlarm till boende i samma byggnad vid brand. Användarna kan anpassa grannlarmet och få aviseringar i appen, oavsett appens status eller telefonens ljudinställningar.

*Tvärtemot allmän uppfattning är levande ljus faktiskt inte den vanligaste orsaken till brand inomhus. Enligt Brandskyddsföreningen Sverige startar 33,1% av alla bränder i köket, till exempel på grund av en glömd spis.