Beräkningen bakom vår kampanj ”Spara pengar från dag ett”

Här kan du hitta mer information och våra motiveringar bakom våra beräkningar.

Beräkningar IMD El, IMD Vatten och Laddstationer

Vi uppdaterar denna sida kontinuerligt för att hålla våra beräkningar så exakta som möjligt. Home Solutions förbehåller sig rätten att påpeka att våra beräkningar endast är avsedda som en indikation, och inga anspråk kan göras på grundval av dem. Kunden förväntas alltid ta personligt ansvar för eventuella ekonomiska bedömningar. Senaste uppdatering: 24 januari 2024.

IMD El

Det är komplext att göra en exakt beräkning för hur mycket du kan spara med IMD El. Alla BRF:er är unika, besparingen beror både på installationsförhållandena och lokala nätavgifter.

Vi presenterar en verklig beräkning för en bostadsrättsförening av representativ storlek (129 lägenheter). Vi har räknat ut att om denna bostadsrättsförening övergår från individuella elavtal till Gemensam El med IMD, så sparar boende 255 746 kr per år, det vill säga 1982,5 kr per år per lägenhet.

Kostnaden för vårt system, om det köps som en tjänst, är 37 kr per månad per mätpunkt, eller 444 kr per år. Besparingen per lägenhet blir då 1538,5 kr.

Eftersom ingen investering krävs, utan tjänsten köps som en månatlig prenumeration, börjar besparingen från första dagen.

https://www.homesolutions.se/imd-el