3 snabba tips inför den årliga bostadsrättsföreningsstämman

Artikel, 14 juni, 2023

Årets stora händelse närmar sig för bostadsrättsföreningar runt om i landet – den årliga föreningsstämman…

Det är en viktig tid då medlemmarna får möjlighet att påverka och fatta beslut som påverkar hela föreningen. För att hjälpa er inför denna avgörande tid, har vi sammanställt fem tips som kan vara till nytta under omröstningen.

1. Informera dig själv och andra medlemmar inför mötet

Innan ni deltar i stämman är det viktigt att vara välinformerad om de ärenden som står på dagordningen och att ni funderar på vad som är viktigt för din bostadsrättsförening. Funderar ni t.ex. på IMD El (Individuell Mätning och Debitering av el)? Många bostadsrättsföreningar sparar mycket pengar på elräkningen genom att gemensamt köpa in el utan individuella nätavgifter. Eller behöver ni en smidig och enkel lösning för att ladda elbilar? Och även debitera användarna via hyresavin?

2. Bjud in experter för vägledning

Home Solutions är glada att kunna erbjuda experthjälp inför den årliga föreningsstämman. Vi kan skicka en expert som kan komma till er för att presentera våra lösningar och svara på frågor som ni kan ha, t.ex. om gemensam el med IMD och laddstationer för elbilar, men även om hur man kan förebygga skador i byggnaden genom att installera trådlösa sensorer med mera.

3. Rösta med förtroende

När ni väl har granskat alla aspekter och är redo att rösta, gör det med förtroende. Din röst är viktig och bidrar till föreningens framtid. Förlita dig på den information du har samlat in och på din egen bedömning. Var medveten om att inte alla kan vara överens, men genom att respektera olika åsikter och delta i demokratiska beslut skapar ni en stark och välfungerande bostadsrättsförening. Lycka till!

Är ni intresserad av att få mer information eller att ta kontakt med en expert? Kontakta oss så hjälper våra trevliga kollegor dig gärna vidare.